Boeren hebben de akkers uitgeput. - Gezondheidstart

Ga naar de inhoud

Bodemkwaliteit

Ik schreef al elders op deze site dat de boeren sinds de komst van kunstmest 'vergeten' zijn dat ze het land terug moeten geven wat ze er van af nemen.
Als gevolg daarvan is de hoeveelheid organische stoffen in de toplaag van de bodem enorm afgenomen. Tientallen jaren halen we al weg en we geven niets terug.
In de jaren tachtig zag je achter een trekker nog hele meutes vogels die wormen, kevertjes etc. verschalkten. Nu zijn die vogels er niet meer. Ze weten dat er niets meer te verschalken is. Het bodemleven is verdwenen en daarmee ook de weg van de natuur om de organische stoffen aan te vullen.

Het proces van verarming van de bodem is in de kern niet onomkeerbaar. Het vergt alleen een compleet andere aanpak van de agrarische sector.
Zo zal het bodemleven terug moeten komen. En dat kan alleen als we stoppen met zowel kunstmest als gif. En daar kunnen we alleen maar mee stoppen als we stoppen met monocultuur.
U ziet, dat zal allemaal niet zo makkelijk gaan.

Monocultuur heeft er voor gezorgd dat voedsel heel erg goedkoop werd. Immers konden boeren enorme hoeveelheden produceren met minimale inspanning. Door even gif te sproeien kon schoffelen ook achterwege gelaten worden. De akkers werden honderd keer groter omdat met enorme machines heel snel gewerkt kon worden.

Als we dus weer afstappen van monocultuur, dan heeft dat verregaande consequenties.
Misschien kunnen we dan de wereld niet meer voeden.
Dus maar niet doen dan?
Nu, daar kan je voor kiezen, maar de huidige weg kent ook maar één uitkomst en dat is dat we straks de wereld niet meer kunnen voeden. Als er geen vruchtbare landbouwgrond meer is, dan zal de opbrengst ook snel veel minder worden. Niets doen is dus ook geen optie.

De enige duurzame weg is dus om het bodemleven terug te brengen om via die weg de bodem weer aan te vullen met organische stoffen. Ook moeten we anders omgaan met het produceren van voedsel. Monocultuur is te kwetsbaar.

Misschien moeten we daarvoor de hoeveelheid vlees die we eten minstens halveren. Immers eten de beesten veel graan en maïs die nu ook staat op landerijen die voor mensen kunnen produceren. Dat is heel wat efficiënter dan het graan en de maïs eerst aan beesten geven en daarna de beesten te eten.

Ik denk dat er drastische stappen nodig gaan zijn om een ramp van wereldschaal te voorkomen. Dat vergt een visie en leiderschap die ik op dit moment in de wereld niet zie. Ik ben er dus niet gerust op dat het op grote schaal gaat gebeuren.

Wat we nu alleen kunnen doen, is er over schrijven en voorbeelden te stimuleren. Boeren die overstappen op die nieuwe manier van produceren sponsoren door er de groenten en het fruit af te nemen.

Een goede luchtige bodem is voor planten van groot belang

Ook boeren die permacultuur toepassen hebben onze steun nodig. Het vergt lef en visie om daar nu al mee te starten. Minder vlees eten lijkt me ook niet onverstandig. Dat heeft met één consument niet zo veel zin, maar als we het massaler gaan doen, dan zal er zeker een positieve impact zijn. Door rustig af te bouwen geven we de veehouders ook de kans zich rustig aan te passen.

Heeft u al ingeschreven op onze gratis nieuwsbrief? Het kan op de voorpagina

Terug naar voorpagina

Terug naar de inhoud