De overheid is als een olietanker, haar koers ligt vast - Gezondheidstart

Ga naar de inhoud

Dogma's van de overheid

Soms lijkt het wel alsof de overheid niets wil aannemen, maar als ze dan eenmaal een standpunt ingenomen heeft, dan blijft ze er ook bij zelfs als de echte waarheid recht voor haar neus staat.

Paternalistisch
Onze overheid weet het zo goed voor ons. De overheid weet wat goed voor ons is en wat niet. Omdat we zelf te stom zijn om te doen wat goed voor ons is, dwingt de overheid dat goede gedrag af, vooral door slecht gedrag af te straffen.
Een beetje alcohol per dag, speciaal van rode wijn, dat is gezond. Maar alcohol is naast tabak het meest misbruikte genotsmiddel dat er is. De overheid heeft dus strenge wetten verzonnen om te voorkomen dat we ons te buiten gaan aan alcohol. Je mag het drinken... als je 18+ bent, maar dan mag je niet meer rijden. Op zich een goede zaak, want als je wel gaat rijden, dan breng je anderen in gevaar. Die regel kan ik me dus in vinden. Het is goed als we in de basis afspraken dat we anderen niet in gevaar mogen brengen.

Alcohol is slecht in grote hoeveelheden, daar is iedereen het over eens. Maar het mag.

Het roken van wiet is verboden.
Je mag zelfs geen hennepplanten meer hebben.
Maar het roken van een joint is rustgevend en als je dat met mate doet, dan is het net zo als de rode wijn goed voor je gezondheid. Zeker in het jachtige leven dat we nu hebben. Wiet brengt wat rust en het verlicht pijn.

Maar de overheid is hier eigenwijs en ondanks alle bewijzen dat hennep een fantastische plant is, blijft de overheid bij haar verbodsstandpunt.
Keihard wordt er tegen opgetreden.
En als we kijken naar de hoeveelheid politie-inzet, rechtszaken en gevangenisstraffen is de overheid heel erg succesvol... Immers is de politie inzet werkelijk enorm en inderdaad worden er ieder jaar meer mensen opgepakt en meer kwekerijen gevonden. Zo veel zelfs dat de politie in Brabant en Limburg heeft aangegeven dat ze het niet meer aankunnen.
50 jaar onderdrukking door de overheid en de criminaliteit loopt de spuigaten uit. Je zou denken dat je dan als overheid zo slim bent om dan iets anders te gaan doen.

- Hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten - Dat was volgens Einstein één van de stomste dingen die de mensheid heeft voortgebracht. In zijn ogen was er maar één ding oneidiger dan het heelal en dat was de stomheid van mensen.

Tabak... alleen in héél kleine hoeveelheden zou je kunnen stellen dat er een meerwaarde is omdat je bepaalde stoffen in het systeem krijgt. Stoffen die in minimale hoeveeheden ook in je lichaam gevonden mogen worden. Maar we kunnen in feite stellen dat tabak ongezond is.
Toch is het legaal.
Waarom is wiet illegaal en tabak legaal?

Stop met roken

Aan voeding en frisdrank toegevoegde fructose is vreselijk ongezond en toch is het legaal. Als de overheid het zo goed voor heeft met ons, dan zou toegevoegde fructose absoluut verboden moeten zijn. Ze is het niet, en dus kunnen we stellen dat de overheid het dus NIET om onze gezondheid gaat. Er speelt blijkbaar meer.
Het gaat onder meer om politiek lobby, om werkgelegenheid, om macht en om herkozen worden.
Zo is ondertussen wel duidelijk dat de overheid wiet niet wil legaliseren omdat dit een enorme inpact op het politieapparaat zou hebben. We zouden met veel minder agenten af kunnen. Dat wil de overheid echter niet. Immers scheelt het werkgelegenheid, maar ook zou de politiemacht zo klein worden, dat criminele organisaties snel de overhand zouden krijgen. Het is mét al die politieagenten al moeilijk de orde te handhaven. De overheid wil dus iets voortzetten vanuit een angst gevoel, niet vanuit een visie en zeker niet vanwege onze gezondheid.

Amerika gaat nu wel overstag. Hun samenleving loopt altijd al wat voor. Wiet zal de komende jaren in bijna de helft van de staten legaal verklaard worden. De staten moeten wel, want ze zijn failliet. Gebrek aan geld heeft er al voor gezorgd dat er onvoldoende politie beschikbaar is. Door de wietteelt nu legaal te verklaren, kan er veel criminaliteit voorkomen worden, maar kan er ook met veel minder politieagenten gewerkt worden, zonder dat de burger door heeft dat de positiemacht gehalveerd is. De belastinginkomsten zijn nu flink omhoog door de wiethandel legaal te verklaren.
In de Verenigde Staten was het de TV zender CNN die tot haar eigen verrassing de oorzaak was van de ommekeer in beleid.

CNN had een arts gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van wiet.
CNN was er vooral van overtuigd dat wiet schadelijk zou zijn en hun conclusie zou dus perfect in het plaatje van de federale overheid passen... De arts was een bekende tegenstander van wietgebruik.
Dat liep allemaal wat anders dan CNN vooraf gedacht had.
De arts verdiepte zich na een eerste uitzending en een berg commentaar van kijkers serieus in de materie en kwam er achter dat er enorme voordelen te behalen zijn door het medicinale gebruik van wiet. Niet alleen zouden patiënten er voordeel van hebben, maar ook de gezondheidszorg zou heel veel goedkoper worden en als bijzaak zou de illegaliteit en criminaliteit rondom wiet afnemen en dus was er minder politie, maar ook minder gevangenisruimte nodig. Voor een land dat kampt met een financiële crisis en onhoudbare overheidsschulden is dat fantastisch nieuws.
De lagere overheden, tot op het individuele staatsniveau waren snel om. De federale overheid stelt zich echter nog altijd stronteigenwijs op. Die gaat het niet om details, die willen gewoon alles bij het oude laten, want onrust en verandering, dat is vooral eng. De lobby in Washington is enorm sterk. De senatoren krijgen bergen geld van de pharma industrie. Die bedrijven willen niet dat gratis te kweken wiet hun dure medicijnen gaat vervangen. Senatoren willen het geld van de Pharma bedrijven niet missen, en dus zal de federale overheid tegen legalisering van wiet blijven. Zo simpel werkt dat.

Wie was die arts die in opdracht van CNN onderzoek deed?
Het was Dr Danjay Gupta. Hij bood zijn verontschudigingen aan voor het feit dat hij voorheen mensen misleid heeft met zijn vooringenomen standpunt over wiet.

Dr. Sanjay Gupta  Foto: CNN

Hij publiceerde: "(CNN) -- It's been eight months since I last wrote about medical marijuana, apologizing for having not dug deeply into the beneficial effects of this plant and for writing articles dismissing its potential. I apologized for my own role in previously misleading people, and I feel very badly that people have suffered for too long, unable to obtain the legitimate medicine that may have helped them."
Verder schreef hij: "I have been reminded that a true and productive scientific journey involves a willingness to let go of established notions and get at the truth, even if it is uncomfortable and even it means having to say "sorry.""
Zie verder op de site van CNN

In Amerika is wiet nog altijd officieel geklassificeerd als een schedule 1 product. Een product met geen enkele medicinale werking. Ondanks de overwelmende bewijzen die het tegendeel laten zien, is de federale overheid nog altijd niet bereid dat standpunt te verlaten. Het hoofd van het National Institute on Drug Abuse, Dr. Nora Volkow, is echter hooguit bereid om wetenschappers wat meer ruimte te geven. Ze is een dokter, maar haar blikveld is zo bekrompen dat ze volgens mij alleen een vertikaal streepje en dollartekens kan waarnemen.Terug naar voorpagina

Terug naar de inhoud